Do pobrania

Poniżej znajdują się pliki do pobrania dotyczące konkursu "Moja wymarzona ekopracownia":

Wniosek na rok 2014 - Konkurs na dofinansowanie w formie dotacji zadań z dziedziny edukacja ekologiczna pn. "Moja wymarzona Ekopracownia" (PDF, 105 kB)

Załącznik 12.1 - Harmonogram rzeczowo–finansowy zadania (PDF, 43 kB)

Załącznik 12.2 - Karta planowanego efektu rzeczowego i ekologicznego zadania (PDF, 52 kB)

Załącznik 12.9 - Oświadczenie Wnioskodawcy o administracyjnych karach pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska (PDF, 35 kB)

Załącznik 12.14 - Oświadczenie o braku zobowiązań wobec ZUS i US oraz o zaciągniętych kredytach/pożyczkach (PDF, 44 kB)

Załącznik 12.15 - Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące pomocy publicznej (PDF, 71 kB)

Załącznik 12.16 - Dane dotyczące Pomocy Publicznej (PDF, 116 kB)

Copyright © 2014 Nowa Szkoła. Wszelkie prawa zastrzezone.
ul. POW 25, 90-248 Łódź, tel.: 801 555 508, e-mail: poczta@nowaszkola.com